Prawidłowe osadzenie drzewka choinkowego

Prawidłowe osadzenie drzewka Nieprawidłowe osadzenie drzewka